Контакти

СДРУЖЕНИЕ „ЕТНИКА”
гр. Бяла Слатина, 3200
ул. "Димитър Благоев" № 105
тел. 02/411 411 8, моб.тел : 0897 71 96 44
e-mail: office@etnika.eu