Фризьор

—
http://cpoustra.bg/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-250x250.jpg            
  • Професия:

   “Фризьор”

   (Код 815010)

  • Специалност:

   “Фризьорство”

   (Код 8150101)

   Продължителност на курса 660 учебни часа.

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 Да знае:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази
 • Цел и задачи на материалознанието
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата
 • Анатомия и физиология на кожата
 • Козметичните недостатъци
 • Физиологичното действие на масажа
 • Новостите в козметиката
 • Методите на хигиената
 • Пропорциите на човешката фигура
 • Основните понятия от цветознанието

 

 
 
 
Да може:
 • Дезинфектира инструментите
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето
 • Подстригва коса с ножица или бръснач
 • Подстригва силно къдрави коси
 • Изработва подстригване – средно и високо
 • Изработва детско и юношеско подстригване
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи
 • Извършва студено дълготрайно къдрене
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати
 • Извършва частично изсветляване на косата
 • Боядисва коси в различни тонове
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически

 След завършване на курса по “Фризьорство”, ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.


 

http://cpoustra.bg/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-250x250.jpg            
  • Професия:

   “Фризьор”

   (Код 815010)

  • Специалност:

   “Организация и технология на фризьорските услуги”

   (Код 8150102)

   Продължителност на курса 960 учебни часа.

Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 Да знае:


  • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
  • Основите на пазарната икономика в отрасъла
  • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип
  • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
  • Основни чуждоезикови понятия и изрази
  • Цел и задачи на материалознанието
  • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата
  • Анатомия и физиология на кожата
  • Козметичните недостатъци
  • Физиологичното действие на масажа
  • Новостите в козметиката
  • Методите на хигиената
  • Пропорциите на човешката фигура
  • Основните понятия от цветознанието
 
 
 
Да може:
  • Дезинфектира инструментите
  • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ
  • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
  • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето
  • Подстригва коса с ножица или бръснач
  • Подстригва силно къдрави коси
  • Изработва подстригване – средно и високо
  • Изработва детско и юношеско подстригване
  • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
  • Изработва фризури при обикновени и специални случаи
  • Извършва студено дълготрайно къдрене
  • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати
  • Извършва частично изсветляване на косата
  • Боядисва коси в различни тонове
  • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
  • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
  • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
  • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса
  • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически

След завършване на курса по “Организация и технология на фризьорските услуги”, ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.

 

— 
http://cpoustra.bg/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-250x250.jpg            
  • Професия:

   “Фризьор”

   (Код 815010)

  • Специалност:

   “Фризьорство - част от професия”

   (Код 8150101)

   Продължителност на курса 300 учебни часа.

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 Да знае:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази
 • Цел и задачи на материалознанието
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата
 • Анатомия и физиология на кожата
 • Козметичните недостатъци
 • Физиологичното действие на масажа
 • Новостите в козметиката
 • Методите на хигиената
 • Пропорциите на човешката фигура
 • Основните понятия от цветознанието

 

 
 
 
Да може:
 • Дезинфектира инструментите
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето
 • Подстригва коса с ножица или бръснач
 • Подстригва силно къдрави коси
 • Изработва подстригване – средно и високо
 • Изработва детско и юношеско подстригване
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи
 • Извършва студено дълготрайно къдрене
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати
 • Извършва частично изсветляване на косата
 • Боядисва коси в различни тонове
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически

 След завършване на курса по “Фризьорство - част от професия”, ще получите Удостоверение за професионално обучение. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.