Такси за обучение

Обучения за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 1000 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 2000 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 2800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 500 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 800 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1800лв.;

 

Обучения за придобиване на ключови компетентности:

за обучения по ключова компетентност 2 - английски език с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 900 лв.;

за обучения по ключова компетентност 4 - работо с MS Office и Интернет с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;

 

Таксите могат да се заплатят:

С банков превод по сметка на Център за професионално обучение към  сдружение "Етника"

 
Титуляр :  Сдружение "Етника"
 
Банка    :  "Интернешънъл Асет Банк" АД
 
BIC: IABGBGSF

IBAN BG35 IABG 7494 1001 2640 01
        
Основание за плащане се изписва  " Такса обучение "