Сервитьор-барман

—Професия:

“Сервитьор-барман”

(Код 811080)

Специалност:

“Обслужване на заведения в обществено хранене”

(Код 8110801)

 

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на сервитьорството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

да знае и да може:

 
 • Да поддържа лична и производствена хигиена и естетичен външен вид
 • Да спазва условията на безопасност на труда в работната зона и в ресторанта
 • Да извършва всички операции при посрещане, настаняване, приемане на поръчки, обслужване и изпращане на клиенти
 • Да прилага различни методи, форми, норми, правила и изисквания на сервиране на храна и напитки, според типа и категорията на заведенията за хранене и развлечения
 • Да дава компетентни консултации и съвети на клиентите за качествата и състава на ястията и напитките и особено на българските кулинарни специалитети, алкохолни и безалкохолни питиета
 • Да познава и прилага технологиите на обслужване на VIP гости при коктейли, официални вечери, шведска маса и други специални и импровизирани случаи
 • Да извършва сервитьорско и барманско обслужване извън заведенията за хранене и развлечение
 • Да знае и прилага специфичната организация на работа на бара в ресторанта
 • Да приготвя алкохолни и безалкохолни коктейли
 • Да спазва нормите, правилата, етиката и изискванията за културно обслужване на гостите
 • Да ползва и опазва техниката на работното място
 • Да борави с техниката, обзавеждането и приборите в търговската зала и бара
 • Да познава стоковедческите свойства и качества на хранителните продукти, алкохолните и безалкохолни напитки и технологията на производство на кулинарната продукция
 • Да познава и спазва режимите на съхранение на хранителните продукти, ястия и напитки
 • Да опазва материално-техническата база на заведението
 • Да участва в изготвяне и изпълнение на план-менюто в ресторанта и асортиментната листа на бара
 • Да познава и борави с необходимата документация и отчетността на кулинарната продукция
 

 Обслужване на заведения в обществено хранене