Преподаватели

Английски език

 

 Радостина Илиева Станилова- Магистър "Английски език и литература"

GSM: 0887 702 056    e-mail :  radi_stanilova@abv.bg

Информационни технологии

 инж. Любен Иванов Станилов- Магистър "Информатика и информационни технологии"

GSM: 0887 702 052    e-mail :  l_stanilov@abv.bg

 

Фризъорство

 Людмила Бойкова Трифонова - Магистър "Предучилищна и начална педагогика"

GSM: 0892 947 323    e-mail :  lusita79@abv.bg