Маникюр, педикюр и нокопластика

       Професия:

       “Маникюрист – педикюрист”

       (Код 815030)

 •        Специалност:

         “Маникюр, педикюр и ноктопластика”

         (Код 8150301)

        Продължителност на курса 660 учебни часа.

 

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

                                                                Да знае:
 • - Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти
 • - Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се придложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга
 • - Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики
 • - Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката
 • - Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността”
 • - Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение
 • - Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия
 • - Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ):
 • - за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента
 • - за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения
 • - за опазване на околната среда
 • - за опазване на инструментите и оборудването за работа
                                                                 Да може:
 • - Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента
 • - Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях
 • - Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката
 • - Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа
 • - Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове
 • - Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти
 • - Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 След завършване на курса по "Маникюр, педикюр и ноктопластика", ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 
 

 •        Професия:

         “Маникюрист – педикюрист”

         (Код 815030)

 •        Специалност:

         “Организация на маникюрната и педикюрната дейност”

         (Код 8150302)

      Продължителност на курса 960 учебни часа.

 

Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

                                                                Да знае:
 • - Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти
 • - Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се придложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга
 • - Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики
 • - Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката
 • - Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността”
 • - Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение
 • - Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия
 • - Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ):
 • - за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента
 • - за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения
 • - за опазване на околната среда
 • - за опазване на инструментите и оборудването за работа
                                                                Да може:
 • - Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента
 • - Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях
 • - Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката
 • - Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа
 • - Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове
 • - Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти
 • - Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След завършване на курса по “Организация на маникюрната и педикюрната дейност”, ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 

       Професия:

       “Маникюрист – педикюрист”

       (Код 815030)

 •        Специалност:

         “Маникюр, педикюр и ноктопластика - част от професия”

         (Код 8150301)

        Продължителност на курса 300 учебни часа.

 

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:


                                                                Да знае:
 • - Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти
 • - Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се придложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга
 • - Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики
 • - Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката
 • - Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността”
 • - Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение
 • - Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия
 • - Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ):
 • - за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента
 • - за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения
 • - за опазване на околната среда
 • - за опазване на инструментите и оборудването за работа
                                                                 Да може:
 • - Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента
 • - Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях
 • - Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика
 • - Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката
 • - Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа
 • - Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове
 • - Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти
 • - Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика
 
 След завършване на курса по “Маникюр, педикюр и ноктопластика - част от професия”, ще получите Удостоверение за професионално обучение. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.