За нас

Сдружение „Етника” е неправителствена организация с идеална цел за подпомагане на хора в неравностойно положение независимо от етническата им принадлежност.

От 28.11.2011г. организацията е лицензиран център за професионално обучение от НАПОО под № 201112932 , която организира и провежда обучения на лица навършили 16 години.

 

  Ръководство                                                                    Преподаватели