График изпити

 
 
 
 
 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

 

Специалност/СПК/Период на обучение

Дата

Час

Място

1

Обучение по част от професия Маникюрист-педикюрист

20.07.2020 г.

10:00 до 19:00

гр. Бяла Слатина ул. "Димитър Благоев"105

 

Нелина Игнатова Терзанова

 

 

 

 

 

     

Окончателните оценки от държавните изпити ще са налични на 21.07.2020 г.

Резултатите от изпитите

Име на  курсиста

Теоретичен изпит

Практически изпит

Нелина Игнатова Терзанова