График изпити

 
 
 
 
 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Специалност/СПК/Период на обучение

Дата

Час

Място

1

Фризьорство-IIСПК- 09.09.2019-19.03.2020г.

28.5.2020г.

10:00 до 19:00

гр. Видин, ул. "Христо Ботев" №20

 

Габриела Камелиянова Тодорова

 

 

 

 

Кремена Богомилова Йонова

 

 

 

 

Любислава Ваньова Иванова

 

 

 

 

Нанси Даниелова Стефанова

 

 

 

 

Рамона  Владимирова Борисова

 

 

 

2

Фризьорство-IIСПК- 27.12.2019-15.04.2020г.

28.5.2020г.

10:00 до 19:00

гр. Ахелой, ул. "Слънчев бряг" № 29

 

Ани Антонова Бойчева

 

 

 

 

Виолина Димитрова Белева

 

 

 

Окончателните оценки от държавните изпити ще са налични на 01.06.2020 г.

Резултатите от изпитите

Име на фризьора

Теоретичен изпит

Практически изпит

Габриела Камелиянова Тодорова

 

 

Кремена Богомилова Йонова

 

 

Любислава Ваньова Иванова

 

 

Нанси Даниелова Стефанова

 

 

Рамона  Владимирова Борисова

 

 

Ани Антонова Бойчева

 

 

Виолина Димитрова Белева