Добре Дошли

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“ 30/09/2016

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите.

Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/                                      

 

Запазете си място за вашето обучение по оперативна програма "Ваучери за заети лица"

Център за професионално обучение "ЕТНИКА"

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.


Какво е важно да знаете преди да си попълните формуляра

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, те. не се допуска обучение на лица с висше образование.

Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.

В посоченият по –долу формуляр да се попълва само от лица , който биха могли да посещават присъствени обучения в гр. Бяла Слатина.

Ще могат да участват лица,който НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Във формуляра тези лица ще могат да  посочат избора си и за специалност и за езиково обучение и така ще бъдат уведомени кога и къде да се запишат.

Център за професионално обучение "ЕТНИКА" е одобрен доставчик на обучения по оперативни програми от Агенцията по заетостта.

Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи.

Запишете се сега, а ние ще ви информираме, кога, къде и как да си подадете документите за избраните от вас обучения.

 Важно: Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – депозити, доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Кандидатстване
Документите за кандидатстване за обучение с ваучер се подават във Вашето бюро по труда по местоживеене или месторабота.

Попълване на документите онлайн

След като подадете документите в бюрото по труда, ще получите Уведомление, което удостоверява, че сте одобрен.

Желаете да придобиете нова професия или да повишите квалификацията си на сегашното работно място?

 

Ние сме одобрен доставчик на обучение по схемата "Аз Мога Повече".

Няма по-добра инвестиция от тази в нова професия. А ако това се случва без да Ви пречи на така или иначе натовареното ежедневие, тогава само липсата на желание може да Ви дели от успеха. Бъдейки тук, четейки този текст ние вече приемаме, че Вие нямате този проблем.

След завършване на професионален курс при нас получавате съответното Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация, в зависимост от типа на курса и хорариума, който сте избрали.

Разгледайте нашите предложения за професионални курсове.